Phnom Penh Frangipani Royal Palace Hotel

Phnom Penh / Deluxe / Frangipani Royal Palace

Phnom Penh G Mekong Hotel

Phnom Penh / Deluxe / G Mekong Hotel

Phnom Penh Himawari Hotel

Phnom Penh / Luxury Hotel / Himawari Hotel